התגובמולטור הוא אמולטור של תגובות, מחולל (או מחוללטור) של טוקבקים

איך זה עובד

הניתוח הספרותי המקובל לתגובות מציג את המבנה הקלאסי הנפוץ:
מישהו שהוא עוכר ישראל עושה משהו
למשל: "בתי המשפט" (מישהו) "בשירות החמאס" (עכירת ישראל)" מסייעים לטרור" (עושה משהו)
חיבור חלקים אלו, יוצר לבסוף משפט יהודי ערכי.

התגובמולטור מבוסס על אלגוריתם חזק שיודע להרכיב מבנה זהה של תגובה:
מישהו (משתנה A) עכירת ישראל (משתנה B) עושה משהו (משתנה C)

התגובמולטור בוחר שם למגיב (וכנהוג, במקום שם תופיע הצהרה) ויישוב (כנ"ל)